Miljöpolicy

Att tänka på miljön är något vi lägger stor vikt vid när vi utför våra arbeten.

Alla i företagen skall ta sitt personliga miljöansvar för de handlingar som görs och de beslut som tas, stora som små, skall leda till en ständigt förbättrad miljö.

Detta gör vi genom att ständigt hålla en pågående dialog med våra leverantörer angående miljöaspekter, krav och miljötänkande.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar, hör av dig till oss!

info@fogteam.se