Brandtätning

Brandtätning utförs för att eld och rök inte ska spridas vid brand. Det innebär att ytor kring genomföringar, samt hål, tätas i aktuella brandcellsväggar.
Spridningen av branden kan därigenom begränsas till ett mindre utrymme och ge värdefull tid till brandbekämpande åtgärder.

Olika typer av genomföringar för kablar, rör och kanaler i skilda miljöer ställer olika krav på material och system som används.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att aktuella brand krav uppfylls.

Med ett brett brandtätningsprogram kan vi erbjuda er den bästa tekniska lösningen utan att ge avkall på funktion och säkerhet.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar, hör av dig till oss!

info@fogteam.se