Fogning

"En fog är en kombination av två eller flera till varandra anpassade ytor, tillhörande varsin byggkomponent, jämte det mellan ytorna eventuellt befintliga mellanrummet, vare sig det är tomt eller fyllt med fogningsprodukt”

Fogen är viktig del i byggprocessen. Vi har lång erfarenhet av fogning och utför all typ av mjukfogning och tätning. Vi hjälper er med allt ifrån Prefab, balkonger, ljudtäning, fönster och glaspartier till estetisk, synlig fog i exempelvis kök och badrum.

Vi lämnar 5 års garanti på utförda fogarbeten.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar, hör av dig till oss!

info@fogteam.se

A Little Of Our Story

We were simply born to paint pixels for a living

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia

See Our Story