Fogrenovering

Fasader påverkas av väder, vind och luftföroreningar med åren. Oväntade rörelser och eventuella sättningar i byggnaden kan också påverka fogens funktion. Det kan då bli aktuellt med en fogrenovering. En fogrenovering syftar till att ersätta befintliga fogar med ny fogmassa. På så sätt återfår fogen sin funktion.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar, hör av dig till oss!

info@fogteam.se